ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Печеніжинської
селищної ради ОТГ
від 25.01.2018року
№1528-25/2018

 

Перелік
адміністративних послуг, які надаються у ЦНАП
Печеніжинської селищної ради ОТГ

Найменування адміністративної послуги
Правові підстави для надання адміністративної послуги

1.Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
2. Реєстрація місця проживання
3.Зняття з реєстрації місця проживання особи
4.Реєстрація місця перебування особи
5. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи
6.Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, набутого на підставі договору.
7.Державна реєстрація припинення права власності на підставі заяви спадкоємців.
8.Державна реєстрація права власності у зв’язку набуттям у власність майна юридичною особою, що є управителем фонду операцій з нерухомості.
9.Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу, виділу в натурі частки майна,що перебуває у спільній власності та має наслідком припинення права спільної власності для усіх або для одного із співвласників.
10.Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу або об'єднання майна, що перебуває у спільній власності.
11.Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворене шляхом поділу майна, у тому числі в результаті виділення окремого об’єкта нерухомого майна із складу нерухомого майна.
12.Державна реєстрація права власності у зв’язку із виділенням нерухомого майна в натурі власникам майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств.
13.Державна реєстрація права власності та права користування на земельну ділянку, права на яку набуваються шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування із земель державної або комунальної власності.
14.Державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, та які закінчені будівництвом до 05.08.1992 року.
15.Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна будівництво, якого здійснювалося із залученням коштів фізичних осіб та юридичних осіб або у результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого кооперативу.
16.Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна на окреме індивідуально визначене нерухоме майно(квартира,житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб.
17.Державна реєстрація права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо) розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб.
18.Державна реєстрації права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо0 розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося у результаті діяльності кооперативу.
19.Державна реєстрація права власності на окремо розташоване індивідуально визначене нерухоме майно (дача, гараж тощо), будівництво якого здійснювалося у результаті діяльності дачного, гаражного чи іншого кооперативу.
20.Державна реєстрація припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою власника від права власності.
21.Державна реєстрація припинення права власності на об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням.
22.Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації.
23.Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва.
24.Державна реєстрація права власності на підставі рішення власника майна про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну чи комунальну власність.
25.Державна реєстрація права власності на земельну ділянку у разі коли в документах, відсутні відомості про кадастровий номер.
26.Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна у разі, коли в документах, що подаються для такої реєстрації, відсутності відомості про технічні характеристики.
27.Державна реєстрація права власності та інших речових прав на майно, яке набувається у зв’язку з виконанням умов правочину, з якими закон або відповідний правочин пов'язує можливість виникненні, переходу, припинення таких прав.
28.Державна реєстрація права власності та інших речових прав на земельну ділянку, реєстрацію яких проведено до 01.01.2013 року у зв’язку із втратою, пошкодженням чи зіпсуванням відповідного земельного акта на право власності чи постійного користування земельною ділянкою.
29.Державна реєстрація права власності у зв’язку з поверненням майна у власність реабілітованим громадянам.
30.Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним особам, що вийшли із складу засновників (учасників) юридичної особи.
31.Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею у власність фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з нею нової юридичної особи.
32.Державна реєстрація права власності права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо).
33.Державна реєстрація права власності на сформовану земельну ділянку в порядку відведення земельної ділянки із земель державної та комунальної власності.
34.Державна реєстрація права власності у зв’язку із зміною суб’єкта такого права в результаті реконструкції об’єкт нерухомого, у тому числі переведення об’єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки.
35.Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 01.01.2013 року
36.Державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року.
37.Державна реєстрація права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна.
38.Держана реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, набутого на підставі договору.
39.Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа.
40.Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або реорганізації.
41.Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
42.Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи.
43.Державна реєстрація переходу юридичної особи н діяльність на підставі модельного статуту.
44.Державна реєстрація створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу).
45.Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи.
46.Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.
47.Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням.
48.Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.
49.Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
50.Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про юридичну особу, створювану та зареєстровану до 01.07.2004 року.
51.Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01.07.2004 року.
52.Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичного осіб та фізичних осіб – підприємців.
53. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної(их) ділянки(ок).
54. Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
55. Надання викопіювання з картографічних матеріалів.
56. Надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної(их) ділянки(ок).
57. Надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
58. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної(их) ділянки(ок).
59. Погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
60. Видача довідки про невикористане право безоплатної приватизації на території Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
61. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру Закон України .
62. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки , що містить узагальнену інформацію про землі (території).
63.Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.
64. Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).
65. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.
66. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.
67. . Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.
68. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах території адміністративно- територіальних одиниць, з видачею витягу.
69.Внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту з видачею витягу.
70. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
71.Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.
72.Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.
73. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації державного земельного кадастру.
74. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель.
75. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.
76.Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до державного фонду документації із землеустрою.
77. Надання відомостей у формі викопіювання з генерального плану.
78.Внесення змін в облікові документи (земельно-кадастрова книга, погосподарська).
79.Поновлення договорів оренди юридичним та фізичним особам
80. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Кодекс цивільного захисту України
81. Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
Закони України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.
82. Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
83. Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду
84.Державна реєстрація постійно діючого третейського суду
85.Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання
86. Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання
87. Державнап реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи
88.Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань
89.Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи
90. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи
91. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
92. Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи
93. Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
94. Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок
95. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації
96. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації
97. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
98. Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
99. Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
100. Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
101. Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
102. Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.
103. Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні параметри якого перевищують нормативні.
104. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.
105. Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
106. Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
107. Переведення дачного чи садового будинку, що відповідає державним будівельним нормам, у житловий будинок.
108. Рішення про можливість розміщення тимчасової споруди для підприємницької діяльності.
109. Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.
110. Видача дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання