Інспектор військово-облікового столу

Перегляди: 2153

Інформація про виконану роботу по військовому обліку за І квартал 2017 року


Інформація про виконану роботу по військовому обліку за 2016 рік


ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

З питань персонально-первинного обліку військовозобов'язаних і призовників на органи місцевого самоврядування покладається виконання таких заходів:

 • включення до військового обліку військовозобов'язаних та до списків призовників громадян України, які прибули на постійне місце проживання до адміністративно-територіальної одиниці України, що обслуговується органом місцевого самоврядування;
 • знімання з обліку військовозобов'язаних і виключення зі списку призовників громадян України після їх вибутгя в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
 • виявлення військовозобов'язаних, які проживають на території, що обслуговується, і не перебувають на військовому обліку в органі місцевого самоврядування, та громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць. Включення виявлених військовозобов'язаних до військового обліку військовозобов'язаних та направлення до військових комісаріатів громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць;
 • оповіщення на вимогу військового комісаріату військовозобов'язаних та призовників про виклик їх до військового комісаріату і забезпечення вчасного прибуття за цим викликом;
 • підтримання постійної взаємодії з військовим комісаріатом з питань строків і способів звірки даних карток первинного обліку військовозобов'язаних і списків призовників з обліковими даними військового комісаріату, внесення відповідних змін до них та з питань оповіщення військовозобов'язаних і призовників;
 • внесення в 5-денний термін до карток первинного обліку військовозобов'язаних і списків призовників змін щодо сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади військовозобов'язаних і призовників. Повідомлення про всі зміни до 5 числа щомісяця військових комісаріатів донесенням про зміну облікових даних;
 • звірка не менше ніж раз на рік даних карток первинного обліку військовозобов'язаних і списків призовників, які перебувають на військовому обліку, з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації громадян, а також із фактичним перебуванням військовозобов'язаних та призовників за місцем проживання шляхом подвірного обходу;
 • звірка списків призовників, які перебувають на військовому обліку в органах місцевого самоврядування, з обліковими даними військового комісаріату (проводиться після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також в інші терміни за рішенням військового комісара);
 •  складання і не пізніше 01 грудня поточного року надання до військових комісаріатів списку юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці;
 • подання до 05 числа щомісяця до військових комісаріатів списків про військовозобов'язаних і призовників, які заявили про зміни в стані здоров'я;
 • приймання під розписку від військовозобов'язаних і призовників військово-облікових документів для подання у військові комісаріати, звірка з картками первинного обліку (списками призовників);
 • здійснювання постійного контролю за виконанням заходів допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, дотримання правил військового обліку, проведення роз'яснювальної роботи серед громадян України про виконання обов'язків щодо військового обліку. Повідомлення про військовозобов'язаних та призовників, які порушили вимоги законодавства про військовий обов'язок і військову службу, надсилаються у військові комісаріати для притягнення винних до відповідальності згідно з законом;
 • ведення журналу перевірок стану обліку військовозобов'язаних і призовників.